Facebook Twitter Gplus RSS
magnify
Home Davalar YKP Pankart Asma Davası

YKP Pankart Asma Davası

Published on 25/12/2013 in Davalar

Mesele:  17 Kasım 2012 tarihinde, Türk,ye’de süren açlık grevleri ile ilgili dayanışma amacıyla Mağusa’da YKP İlçe Binası’ndaki etkinlikte Fasıl 50 Reklamların Teşhiri Yasası uyarınca “İzinsiz Pankart Asma” gerekçesi ile eylemciler hakkında açılan dava.

Mahkeme:  Gazimağusa Kaza Mahkemesi

Dava No:  2447 / 2013

Sanık: 1-Ulaş Saygıdar, 2-Hamit Aygün, 3-Celal Devrim Önen, 4- Faika Deniz Paşa

5- Necdet Ceyhan, 6-Mazlum Güler, 7-Beyza Kaplan Baransel Toz, 8-Dilan Çetinkaya

İtham Olunan Suç:  İzinsiz Pankart sma

Yargıç:  Banu Soyer

Davanın Açıldığı Gün:  11/04/2013

Davanın Tayinli Olduğu Günler:

a) 13/05/2013   (İlk Gün)

b) 10/06/2013  (İtham Olarak Tehir)

c) 16/08/2013  (İtham Olarak Tehir)

d) 17/09/2013 (İtham Olarak Tehir)

e) 21/10/2013 (İtham Olarak Tehir)

f) 25/11/2013 (İtham)

g) 25/12/2013 (İtham)

 

Bu dava savcılık tarafından ileri götürülemeden geri çekildi.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments