Facebook Twitter Gplus RSS
magnify
Home Haberler Avukat Gökan Asafoğulları: “Yasal değil keyfi uygulama…”

Avukat Gökan Asafoğulları: “Yasal değil keyfi uygulama…”

Published on 08/07/2013 in Haberler, Roportaj

 

 

 

   

376233_10150406428544568_1855329929_n

‘Anti-militarist Barış Harekatı’ organizasyonunun afişlerini astıklarından dolayı hakklarında dava okunan iki kişiden biri olan Sabih Eyyüp Benzetsel, 3 yıl sonra mahkeme kararı olmaksızın yurt dışına çıkma yasağı ile karşılaşmıştı. http://yargilaniyoruz.org/?p=11679

yargilaniyoruz.org Sabih Eyyüp Benzetsel’in avukatı Gökan Asafoğulları ile  röportaj yaptı.

 

 

 

 

 

avrop

Avukat Gökan Asafoğulları: “Polisin bu eylemi kanaatimce kişilerin seyahat özgürlüğünü gayrı yasal bir biçimde sınırlamaktadır.”

2010 yılının Ağustos ayında  ‘Anti-militarist Barış Harekatı’ organizasyonunun afişlerini astıklarından dolayı hakklarında dava okunan iki kişiden biri olan Sabih Eyyüp Benzetsel, 3 yıl sonra mahkeme kararı olmaksızın yurt dışına çıkma yasağı ile karşılaşmıştı. Avukat Gökan Asafoğulları’na olayın hukuksal boyutunu sorduk.

3 yıl sonra böyle bir yurt dışına çıkış yasağı getirilmesini nasıl yorumluyorsunuz?

Avukat Gökan Asafoğulları: 3 yıl veya herhangi bir zaman fark etmeksizin,yurt dışına çıkış yasağı ancak ve ancak Mahkeme kararı ile olur bununla ilgili madde olan Fasıl 155 md. 23 (A)  hakkında kovuşturma olan kişinin davası esnasında hazır bulunması için herhangi bir Mahkemenin   kişinin kaçmasını önlemek amacıyle verebileceği hükümleri düzenler bu maddeden de açıkca anlaşılacağı gibi ancak ve ancak bir mahkeme bu önlemlerle ilgili karar verebilir. Dolayısıyle Polisin bu eylemi kanaatimce kişilerin seyahat özgürlüğünü gayrı yasal bir biçimde sınırlamaktadır.

Ne dava, ne de çıkış yasağı tepliğ edilmedi. Bu çıkış yasağının yasal dayanağı var mı?

Avukat Gökan Asafoğulları:Yukarıda da beyan ettiğim gibi bence bu yasak yasal dayanaktan yoksundur.Bence bu noktada tam bir keyfilik söz konusudur. Eğer bir şahıs aleyhine bir dava var ise bu davayı tebliği edecek olan merci polistir. Şahıs yeri yurdu belli olan bir kişi ancak tebliğ yoksa burada polisin görevini tam yapamadığı sonucu çıkmaktadır.

Siz kendi görevini yapmayarak kişilerin haklarını sınırlandırma yoluna giderseniz burada artık yasal değil keyfi uygulamadan bahsedilebilir.

 

Bu uygula bir yanıyla yasal dayanağı olmayan diğer yanıyla da manevi anlamda yıpratıcı bir sonuç yaratıyor. Yasal olarak mağdur olanın hakları nedir? Polis dava edilebilir mi?

Avukat Gökan Asafoğulları: Bu sorunla karşılaşan kişiler sınırlanan hakları için dava yoluna gitmeli öncelikle bir idari karar söz konusu ise kararın iptali talep edilmeli. Daha sonra ise uğranılan maddi ve manevi zararlar için hukuk davası ile tazminat talep edilmelidir.Polis de  dahil bir kişinin haklarına gayrı yasal olarak  zarar veren müdahale eden her şahıs ve/veya kurum dava edilebilir.

 

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments