Facebook Twitter Gplus RSS
magnify
Home Davalar Afiş Asma Davası

Afiş Asma Davası

Published on 23/03/2015 in Davalar

Mesele:  14 Ağustos 2010 tarihinde gerçekleşen “anti-militarist barış harekatı” duyuru etkinlikleri çerçevesinde “izinsiz” afiş asma suçlamasıyla Sabih Benzetsel ve Nevzat Hami aleyhine dava açıldı. Dava tebligatı, davanın açıldığı tarihten tam 5 yıl sonra 12 Mart 2015 tarihinde  yapıldı.

Mahkeme:  Lefkoşa Kaza Mahkemesi

Dava No:  18808/2014

Sanıklar:  Sabih Benzetsel, Nevzat Hami

İtham Olunan Suç: İzinsiz Afiş Asmak

Yargıç:  Gökan Asafoğulları

Davanın Açıldığı Gün:  17/12/2014

Davanın Tayinli Olduğu Günler:

a) 19/01/2015   (İlk Gün); (Tebliğ Olarak Tehir)

b) 23/03/2015  Dava Geri çekildi

 

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments