Facebook Twitter Gplus RSS
magnify
Home Haberler KTHY Kasti Hasar Davası Sonuçlanıyor. Karar: 26 Temmuz’da.

KTHY Kasti Hasar Davası Sonuçlanıyor. Karar: 26 Temmuz’da.

Published on 15/07/2016 in Haberler

image

30 Haziran tarihinde yapılan ve son tanıkların dinletildiği duruşma saat 14:30′da başladı. Savunma tarafının tanığı olan eski Kthy personeli olan Bora Rifatoğlu mahkemedetanık olarak dinlendi. Savunma avukatı, görüntüler üzerinden tanığa, sanık Tarkan Atakan’ı göstermesini istedi ve tanık Tarkan Atakan’ın ‘koyu lacivert’ tişört giyen kişi olduğunu söyledi. Savcılık ise tanığa Kthy’deki görevinin ne olduğunu ve su an nerede çalıştığını sordu. Tanık Bora Rifatoğlu ise o dönem Kthy’de bilgi işlem departmanında çalıştığını, şu an ise Armar Ltd.’de koordinatör olduğunu söyledi. Bunun üzerine savcı tanığa görüntü uzmanı olup olmadığını sordu. Tanık ise bu soruya karşılık, “hayır değilim ama gördüklerimi söylüyorum” diye cevap verdi ve bu aon tanığın şahadetinin ardından davanın kararı öncesinde hitapların mahkemeye aktarılabilmesi amacı ile dava
1 Temmuz cuma gününe saat 14:00′a ertelendi.

1 Temmuz Cuma günü, Tarkan Atakan’ın Avukatı tarafından Mahkeme’ye yapılan hitabın tam metni aşağıdaki gibidir:

 

 

HİTAP

1. Davacı, sanığın dava konusu Kıbrıs Türk Hava Yolları Binası’nın batıya bakan muhtelif boyutlardaki 3 adet camın Sanık tarafından elleri ve ayakları ile vurup kırmak suretiyle kasti hasar yaptığını iddia etmektedir.
2. Dava konusu suçun oluşabilmesi için sanığın kasten ve kırma niyetiyle cama vurduğunun iddia makamı tarafından makul şüpheden ari bir şekilde kanıtlanması gerekmektedir.
3. Davacı Sanığın Fasıl 154 Ceza Yasasının 324(1) maddesine aykırı kasti hasarda bulunduğunu iddia etmiştir. 22/89 sayılı yasa ile tadil olunan Fasıl 154 Ceza Yasasının 324. maddesinin 1. bendine göre kasti hasar yapan kişi Kasıtlı veya  yasadışı olarak herhangi bir malı tahrip eden veya bir mala zarar veren herhangi bir kişidir.  Mahkeme’nin dava konusu olan şikayette Sanığın bir hasar yapmış olup olmadığına ve bunun kasten yapılıp yapılmadığına bakması gerekmektedir.
4. Bizim iddiamız, şahadetten anlaşılmaktadır ki bu unsurlar kanıtlanamamış ve ayrıca eksik tahkikat yapılmıştır.
5. Şimdi sırasıyla iddia makamı tanıklarının şahadetinin çelişkileri ve tahkikatdaki eksiklikleri anlatacağım.
6. Tanık 1 Özdem Özdemir, E 1 fotoların 01/07/2010 tarihinde çekildiğini iddia etti çekilme zamanları ile çelişkili ifade verdi. T 1 ifadesinde E1 fotoğrafların üzerinde tarih yazmadığı iddia etti ve bizce bu fotoğraflara itibar edilmemesi gerekir.
7. Tanık 2 Sıdıka Ünüvardır, kırıldığı iddia edilen camların fiyatı ile ilgili şahadet verdi ancak mahkemeye ne bir fatura ne de başka bir yazılı belge sunuldu ve bunun makul bir izahatı da yapılmadı. Bu sebeplerden ötürü bizce T 2 ‘nin de şahadetine itibar edilmemelidir. Zaten doğruları söylemediği için matematiksel hesabı tam yapıp mahkemeye söyleyememiştir.
8. T 3 ferah Yüksel, olay tarihinin yılını söylemedi. Olay yerinde olmuş olması ile ilgili E 2 görüntülerde hiç bir şey yok. Diğer taraflardan camların birinin pet şişe ile kırıldığını söyledi halbuki ithamname de tüm camların sanık tarafından elleri ve ayakları ile vurularak kırıldığı iddia edilmektedir. Zaten görüntülerde tek bir camın kırıldığını göstermekte ve Tanık 7 Barş Mahmut Sel’de bunu teyit etmektedir.
9. T 4 Hidayet Duran,
1. E 2 cd’deki görüntülerden camın kırılmasını anlattı ancak sanığın camı kırdığını söylemedi.
2. Beyaz şapkalı yeşil tshirt giyen birini tarif etti ancak biraz sonra anlatacağım şekilde bu tarig ettiği kişi tanık değildi.
3. T 4 görüntüleri bir bütün halinde sunması parçalı bir şekilde bir kısmını sunmuş. Bunun sebebini de bilmediğini çünkü kendisinin aktarmadığını söyledi. Ancak, aktaran kişi mahkemeye gelip neden tüm görüntüleri değil de bir kısmını aktardığını izah etmedi.
4. Bunun dışında iki camın hali hazırda görüntüler çekilmeden kırılmış olduğunu söyledi. Yani E 2 görüntüler sadece bir camın kırılması ile ilgili olabilir. Çok aşikardır ki, iddia makamı kırılan tüm camlardan yeterli emare olmadan sanığı sorumlu tutmak istemektedir.

 

1. T 6 Osman Nalbantoğlu, T 3’ün söylediğini teyit ederek yeşil tshirt giyen birisinin camı kırdığını söyledi.Bununla beraber, cama yakın olduğunu ve camı kıran kişinin sanık olsaydı sanığı tanıyabileceğini söylemiştir.
10. T 7 Barış Mahmut Sel, Tahkikat memuruna şahadet veren iki polisten biri olan Tanık 7 Barış Sel’in güvenilir olmadığı kesindir.
1. Zira hakkında disiplin soruşturmaları yapılmış ayni zamanda da YİM 166/2012 Dağıtım 13/2012 numaralı davada yüksek mahkeme bu tanığın şahadetine itibar etmemiş güvenilir bulmamıştır.
5. Bu tanık da beyaz şapkalı yeşil tshirt giyen birisinin cama tekme attığını gördüğünü söyledi. Bunun dışında sanıığın kalabalıktan faydalanıp kaçtığını ve o yüzden tutuklayamadıklarını ve T 8 Gökhan Yıldırım’ın yakalayamadığını ifade etti. Ancak T 8 Gökhan Yıldırım yakalamak isteseydi tanığı yakalayabileceğini söyledi.
6. Diğer taraftan bu tanık sanığın her iki ayağı ile cama vurduğunu iddia etti. Bu iddia insan doğasına da aykırıdır. Hiç kimse cam kırarken iki ayağı ile halk dansı yapar gibi vurmaz.
7. Yine bu tanık yanında T8 Gökhan Yıldırım dışında başkalarının da olduğunu söyledi ancak bu kişiler mahkemeye getirilmedi ve makul bir izahatı da yapılmadı.
8. Bu tanık sanığın uzun olan camı kırdığını iddia etti ancak T 3 Ferah Yüksel ise altdaki yani kısa olan camın kırıldığını söyledi.
9. Bu tanık ilgili dönem de Adli Şube amiriydi tüm dosyaları tetkik etmekle görevli olan bir kimsedir. Ancak, biraz sonra anlatacağım tahkikatla ilgili eksikliklerin giderilmesi için herhangi bir şey yapmadığı için de şahadetine itibar edilmemesi lazım.
10. Ayrıca, bu tanık hakkındaki disiplin soruşturması ile ilgili dürüstlükle cevap vermekten de kaçınmıştır.
11. Tanık 7 Barış Sel Sanık sendikada aktif olduğu için adli şube memuru amiri olarak hakkında soruşturma açılması için talimat verdi zira adli şube memuru olduğu zaman sürekli olarak sendikacılara  sistematik bir şekilde dava açılmaktaydı ve bu Tanık 7’nin sendikacılara karşı kötü bir tutumu olduğunu göstermektedir.
1. Tanık 8 Gökhan Yıldırım,
1. Tahkikat memuruna şahadet veren diğer polis memuru olan Tanık 8 Gökhan Yıldırım’in şube amirinin Tanık 7 olması duruşma safhasında verdiği şahadette Tanık 7’nin kendisinin amiri olduğu için onun söylediklerinin tersine bir şey söylemekten çekindiği kanaatindeyim.
12. Bu tanık da yeşil thsirt giyen birisinin camı kırdığını söyledi. Bu tanık T7 Barış Mahmut Sel’in kendisine takip etmesini söylediğini söyler ancak Barış Mahmut Sel’in şahadetinden yakalaması için bu tanığa emir verdiğini anlamamız güç değildir.
13. Barış Mahmut Sel 25 m yakınında olduğunu söyledi bu tanık maximum 15 m olabilceğini söyledi.
1. T 9 Hasan Arslan (2. tahkikt memuru),
1. kendisine sorduk görüntülerde sanığı gösterebilirse gösteremem uzman değilim dedi. Sorduk neye göre hazırladın davayı, tanıkların göstermiş kendine sanığı görüntülerde o da hazırlamış. Tanıklarda görüntü uzmanı olmadığına göre tahkikat memuru kendi kendisiyle çelişmektedir.
14. Diğer taraftan E 2 görüntülerde sanık gayet net gözükmesine ve sanığı teşhis etmek için uzmana gerek olmamasına rağmen bu tanık sanığı teşhis etmekten kaçınmıştır.İlle de uzman gelmesi lazım diyorlar teşhis için ancak iddia makamı uzman da getirmedi.
15. Bu sanık tahkikatın görüntüler olmadığı için eksik yapıldığını kendisi ifade etmiştir. Gazetecilerden de görüntüleri istediğinde artık arşivlerinde olmadığını söyledi. Bizce zaten gazetecilerden görüntü istemedi ancak zaten bu işlemin tahkikatın ilk safhasında yapılması gerekirdi.
16. Yine orada görevli olan ve görüntü kaydı yapan siyasi polislerin aldığı görüntüler. Bu polislerin olay anında olay yerine baktığını kendisi de teyit etmiştir. Camın kırılma anının yanında olan diğer kişlerin de ifadelerine başvurulmadı ve makul bir izahatı yapılmadı. Bu tanığın camı kırdığını iddia ettiği kişi ile sanığın E2’de olan görüntüleri hiç benzememektedir. Çok açıktır ki, bu tanık tahkikatı çok eksik yapmıştır.
1. Tanık 10 Hüseyin Sebatlı, bu tanık da soruşturma memuruydu.
1. Tek yaptığı iş Barış Mahmut Sel’den camın kimin kırdığını sormak. Barrş Mahmut Sel’in eksiklik görürse adli şube amiri olarak dosyaları denetlediğini de söyledi. Tüm bunlar bir komplo olduğunu gösterir.
17. Polis Örgütü sanığı dava etmek ister, olay ile ilgili hiç bir görüntü incelenmez, sadece Barış Mahmut Sel ve Gökhan Yıldırım gördüm der ve dosya hazırlanır. Bu kadar yıllık amir Barış Mahmut Sel’de dosya da hiç bir eksiklik bulmaz. Tam bir komplo. Daha sonra savcılık görüntülerin eksik olduğunu söyler. O kadar görüntü olmasına rağmen tek bir görüntü getirilir mahkemeye onda da sanık cam kırarken gözükmez. Neden diğer görüntüleri getirmediler çünkü sanığın camı kırmadığını gösterir diğer görüntüler.
18. Camın kırılma anınında ki görüntüler de camın kıran kişinin tanınamayacağını orda kendisinin dahi olsa tanınamayacağını da söylemiştir.
1. Öte yandan duruşma safhasında sunulan şahadetlerde olay anını gördüğünü söyleyen Tanıkların hepsinin kasti zarar veren şahsın yeşil tshirtlü olduğu konusunda hemfikirdir. Fakat Tanık 7 ve Tanık 8 dışındaki tanıkların hiçbiri kasti zarar verenin Sanık olduğunu söylememiştir. Ve şöyle ki görüntülerde gösterilen yeşil tshirtlü şahıs sanık değil zira sanığın koyu lacivert bir tshirt giydiği ve bej bir şapka taktığı görülmektedir.
11. görüntülerde camın kırılma anında birisinin kırdığı ve o kişinin sanık olduğu iddiası var. Ancak, o kişinin kim olduğu net gözükmez. keşke gözükse de sanık olmadığı ortaya çıksa, ancak her hal ve karda şüpheden sanığın yararlanması gerekitği için o kişinin sanık olduğunu söyleyemeyiz.
12. Sanık Emare 2 olarak kayıtlı olan söz konusu olayın görüntülerini içeren CD’de camları kıranın Sanık olmadığı zira Sanığın söz konusu eylemde kıyafetlerinin camları kıran şahısla farklı olduğundan camları Sanığın kırmadığı anlaşılmaktadır ve sırf bu sebepten sanığın beraat etmesi gerekir.
13. Tabi ki muhterem mahkeme huzurundaki şahadete bakarak sanığın kasti bir hasar yaptığına bulgu yapabilir. Fakat bir tek polisin şahadetiyle mahkum olunmayacağı yerleşmiş bir ilkedir (R vs Mentesh 1932). Polisler dışındaki tanıklar da camın kırıldığı yönünde şahadet verdi ancak kimin kırdığı ve kasten kırılıp kırılmadığı konusunda açıklama yapmamışlardır.
1. Ancak Tanık 10 Hüseyin Sebatlı tahkikat yaparken sadece iki polisin şahadetlerinin yeterli olduğunu ve başka bir araştırma yapma gereği duymadığını belirtmiştir.
14. Biz iddia ederiz ki yeterli araştırma yapılmamıştır ve tahkikatın eksik yapılması da beraat için sebeplerden birisidir.
15. Emare 2 olarak kaydettirilen olay günü görüntülerinde şahadet veren polisler görülmediği gibi görüntülerde görülen ve olay anına daha yakın bir mesafede olan polis memurlarının ve yine yakın mesafede bulunan eylemde olup görüntü alan kimselerin tanıklığına gerek duymayan bir tahkikat memurunun işini eksik yaptığı kanaatindeyim şöyle ki bir tahkikat memuru olarak görevinin sanığın veya zanlının hem lehine hem aleyhine olabilecek hususları gidip araştırması gerekmektedir.
1. Sanığın E 2’deki görüntüleri çok nettir özellikle vts 02_1 4 saniyeden itibaren, vts 03_1 özellikle ilk 10 saniye ve görüntünün sonuna kadar, vts _04_01’in tamamında, vts_05_01’de ilk 54 saniye ve 1.34’den sonuna kadar olan bölümlerde sanık gözükmektedir ve yeşil tshirt geymediği çok nettir.  Ancak Davacı tanıkları sanığı bu kadar net görüntüye rağmen teşhis etmemiş olmaları da onların sanık aleyhine verdikleri şahedete de itibar edilmemesi gerektiğini gösterir.
16. Eğer ki, sanık camı kırmışsa ayaklarında yaralanmalar olurdu ancak bunu araştırması  da yapılmadı.
17. Tüm tanıklar sanığın tek camı kırdığını söyledi sanığa 3 cam için dava açtılar ve tanık ifadeleri iddia makamının huzurundaydı. Kötü niyeti gösterir bu. Biz iddia ederiz ki sanık sendikacı olduğu için ve Pervin Gürlerin kardeşini eleştirdiği için bu dava açıldı. Ayrıca tanığın lehine olabilcek unsurlar soruşturulmadı ve mahkemeye sunulmadı.
18. Tüm anlattıklarımız neticesinde, hem sanığı suça bağlayan emare ve şahadet olmadığından hem de tahkikat eksikliğinden dolayı biz sanığın beraat etmesi gerektiği inancındayız.
19. Bu kadar kötü niyetli davranıldığı için iddia makamı aleyhine masraf emri verilmesi de bizce uygun olacaktır.
20. Takdir mahkemenizindir.

Hitapların okunmasının ardından ise mahkeme, dava kararının okunacağı 26 Temmuz tarihine saat 13.30′a ertelendi.

 

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments